Onlar sanıyorlar ki; Biz sussak mesele kalmayacak Halbuki biz sussak, tarih susmayacak.. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, Tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Tanrı'nın gazabından kurtulamayacaklar
   
 
  Forum
Forum - 6. sınıf dökümanları buraya

=> Daha kayıt olmadın mı?

forum

Burdasın:
Forum => din kültürü ve ahlak bilgisi => 6. sınıf dökümanları buraya
<- Geri  1  2  3  4  5  6  7 Devam -> 

serzeyrek
(şimdiye kadar 165 posta)
03.07.2008 11:48 (UTC)[alıntı yap]
DÖRT REK'ATLIK FARZIN KILINIŞI
1- Abdest alınıp, ayakta olarak kıbleye dönülür. Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur. Kadınlar, vücûdun şekli belli olmayacak şekilde, tepeden tırnağa kadar örtünür. Yalnız eller ve yüz açık kalır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz. Namazda, kadınlar için en iyi örtülü olmanın en kolay şekli, ellerini de örtecek geniş bir başörtüsü ve ayaklarını da örtecek, geniş ve uzun bir etektir.
Niyet edilir. Mesela, ikindi namazının sünnetini kılıp farzına kalkınca “Allah rızâsı için bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya niyet ettim” denir.
2- “Allahü ekber” diyerek iftitâh tekbîri alınır.
Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır.
Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar.
3- Tekbîrden sonra eller bağlanır. Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır.
Erkekler sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.
Kadınlar Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar. Elleri baş örtüsünün altında tutmaya çalışmalıdır.Ayakta sırasıyla:
-Sübhâneke
- Eûzü Besmele
- Fâtiha sûresi
- Zamm-ı sûre okunur. Meselâ, innâa'taynâ... okunur. (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)
4- “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada en az üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir. Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır.
Erkekler rükü’da, parmaklarını açıp, dizlerin üstüne kor. Sırtını ve başını düz tutar. Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar.

Kadınlar rükûda, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz. Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.
Üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra, “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükü’dan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.

5-Sonra, "Allahü ekber" diyerek secdeye varılır.

Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur. El parmakları birbirine bitişiktir. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede gözler kapalı olmaz. Burada en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.
Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar.
Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur.

6- “Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur.
Bu oturuşta erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.
Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.
Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.
7- “Allahü ekber” diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.
İkinci rek’atte sırasıyla;
- Besmele,
- Fâtiha,
- Zamm-ı sûre okunur.
Sonra, birinci rek’atta olduğu gibi, “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir.
8- “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükûdan ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.
Sonra “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır. Birinci rek’atte olduğu gibi yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.
Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur.
Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.
9- “Allahü ekber” diyerek secdeden doğrulup oturulur.
Otururken, el parmakları dizlerin hizâsına gelecek şekilde uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.
Buna ilk oturuş ya'ni kâdei ula denir.
Ettehıyyatüyü okuyup üçüncü rek’eta kalkılır.
Üçüncü rekatte, Fatiha'yı okur, rüku ve secdeyi yapıp,
dördüncü rek'ate kalkar. Dördüncü rek'atte yine Fatiha okunur sonra rüku ve secde yapılarak kâde-i ahıre yani son oturuşa oturulur.
Oturuşta sırasıyla;
- Ettehıyyâtü,
- Allahümme salli,
- Allahümme bârik,
- Rabbenâ âtinâ...duâları okunur.
Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.
Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.
10- Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir. Selâm verirken omuzlara bakılır.
Sonra başını sola çevirerek sağ tarafta olduğu gibi yine, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir. Böylece dört rek’at namaz tamamlanmış olur.

Bundan sonra, üç kere "Estagfirullah" denir, sonra, "Âyet-el-kürsî"" okunur ve tesbih çekilir. Yani, otuzüç defa, Sübhânallah, otuzüç defa Elhamdülillah, otuzüç defa Allahü ekber denir. Sonra, Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh, lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr, denir. Bunları sessizce okumalıdır. Yüksek sesle okumak bid’attır.
Daha sonra duâ edilir. Duâ ederken, eller göğüs hizâsına kaldırılır. Eller göğe doğru açılarak avuçların içi yüze doğru biraz meyilli tutulur ve iki elin arası açık bulundurlur.
Dirsekler yanlara yapışık olmaz.
Dört rek’atlı sünnetlerin ve farzların ikinci rek’atından sonra Tehıyyat okuyup kalkılır. Sünnetlerin üç ve dördüncü rek’atlarında Fâtiha'dan sonra, zamm-ı sûre okunur. Farzların üçüncü ve dördüncü rek’atlarında yalnız Fâtiha okunur, zamm-ı sûre okunmaz. Akşamın farzı da böyledir. Ya’nî üçüncü rek’atında zamm-ı sûre okunmaz. Vitrin üçünçü rek’atında da, Fâtiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra tekbîr getirip eller yanlara salınmadan erkekler iftitah tekbirinde olduğu gibi kulaklarına, kadınlar omuz hizâsına kaldırır. Sonra "Kunut" duâları okunur.

Gayr-i müekked olan ikindinin ve yatsının önceki sünnetleri de diğer dört rek’atlı sünnetler gibidir. Ancak, ikinci rek’attan sonraki oturmada Tehiyyattan sonra Allahümme salli ve bârik de okunur. Ayrıca, üçüncü rek’ate ayağa kalkıldığı zaman, birinci rek’atte olduğu gibi, Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce Sübhâneke ve sonra Eûzü Besmele de okunur.Yani, Eûzübillahi mineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm, denir.
Eûzü , Eûzübillahi mineşşeytânirracîm; Besmele, Bismillâhirrahmânirrahîm, demektir.
serzeyrek
(şimdiye kadar 165 posta)
03.07.2008 11:48 (UTC)[alıntı yap]
NAMAZ ABDESTİ

FARZLARI

1-YÜZÜ BİR DEFA YIKAMAK
2-ELLERİ DİRSEKLERLE BİRER DEFAYIKAMAK
3-BAŞIN DÖRTTE BİRİNİ BİR DEFA MESHETMEK
4-AYAKLARI TOPUKLARLA BERABER BİRER DEFA YIKAMAK
SÜNNETLERİ

1-ABDESTİN BAŞINDA BESMELE ÇEKMEK
2-ÖNCE ELLERİ BİLEKLERE KADAR YIKAMAK
3-AĞIZA SU VERİP ÇALKALAMAK BURUNA SU VERİP TEMİZLEMEK
4-EL VE AYAK PARMAKLARININ HİLALLENMESİ
5-HER UZVU ÜÇER DEFA YIKAMAK
6-BAŞIN TÜMÜNÜ MESHETMEK(İKİ ELLE BAŞIN ÖNÜNDEN ENSEYE)
7-KULAKLARI MAESHETMEK
8-ABDESTE NİYET ETMEK(İBADETE LİYAKAT DÜŞÜNCESİYLE)
9-MİSVAK KULLANMAK VEYA DİŞLERİ FIRÇALAMAK

MÜSTEHAPLARI

1-ABDESTTE SIRAYITAKİP ETMEK
2-BİR UZUV KURUMADAN İKİNCİSİNİ YIKAMAK
3-BAŞI MESHATMEYE ÖN KISMINDAN BAŞLAMAK
4-ÖNCE MAZMAZA SONRA İSTİNŞAK YAPMAK
5-KOLLARI YIKARKEN ELLERİDE TEKRAR YIKAMAK
6-AYAKLARI YIKARKEN SUYU SAĞ ELLE DÖKÜP SOL ELLE OVMAK
7-ABDESTTE ORGANLARI ÜÇTEN FAZLA YIKAYARAK İSRAFA SEBEP OLMAMAK


GUSÜL(BOY ABDESTİ)
İslam dinine göre bütün bedenin yıkanmasıdır.
FARZLARI
1-Ağza bolca su verip çalkalamak.
2- Buruna bolca su verip temizlemek
3-Bütün vücudu hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.
SÜNNETLERİ
1-Gusle niyet ederek,besmele çekerek ve misvak kullanarak başlamak.
2-Gusülden önce elleri ve oyluk yerlerini yıkamak ve eğer bedende meni gibi bir pislik varsa onları yıkamak.
3-


serzeyrek
(şimdiye kadar 165 posta)
03.07.2008 11:49 (UTC)[alıntı yap]
NAMAZ
5 VAKİT NAMAZ
NAMAZIN VAKTI SÜNNET FARZDAN ÖNCE FARZ SÜNNET FARZDAN SONRA VITIR TOPLAM
SABAH 2 2 - - 4
ÖGLE 4 4 2 - 10
IKINDI 4 4 - - 8
AKSAM - 3 2 - 5
YATSI 4 4 2 3 13

Namazin Sartlari (DIiındaki Farzları)
1) Hadesten Taharet: Hades denilen manevî kirin giderilmesi için, abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktir.
2) Necasetten Taharet: Namaz kilacak kisinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kilacagi yerde pislik varsa bunlari temizlemektir.
3) Setr-i Avret: Namaz kilacak kisinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir.
4) Istikbal-i Kible: Namazi kibleye dönerek kilmaktir. Kible, Mekke sehrindeki kutsal bina olan Kâbe yönüdür. Kâbe, Hz. Ibrahim ve Hz. Ismail tarafindan yapilmistir.
5) Vakit: Namazlari kendi vakitleri içinde kilmaktir.Vakti gelmeden bir namazi kilmak caiz degildir.
6) Niyet: Hangi namazi kildigini bilmek ve kalbinde hatirlamaktir. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir.

Namazin Rukünleri (İçindeki Farzları)
1) Iftitah Tekbiri: Namaza baslarken tekbir almak demektir.
2) Kiyam: Namazda ayakta durmak demektir.
3) Kiraat: Namazda ayakta iken biraz Kur'an okumaktir.
4) Rükû': Namazda eller diz kapagina erisecek kadar egilmektir.
5) Sücûd: Rükû'dan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alni yere koymaktir.
6) Ka'de-i Ahîre: Namazin sonunda "Ettehiyyatü" okuyacak kadar oturmak demektir.
Namaz Kılarken:
Rüku'da : Sübhane Rabbiyel Azim (3 kere) denir
Rüku'dan doğrulurken : Semi Allahu limen hamide (1 kere) denir
Tam doğrulduğumuzda: Rabbena lekel hamd (1 kere) denir
Secde'de : Sübhane Rabbiyel Ala (3 kere) denir
Selam verirken : Esselamu aleykum ve Rahmetullah (Önce sağa sonra sola 1 kere) denir
Namazi Bozan Seyler
1) Namazda konusmak.
2) Birsey yemek veya içmek.
3) Kendi isitecegi kadar gülmek (yanindakilerin isitecegi kadar gülerse abdesti de bozulur.)
4) Birine selâm vermek veya verilen selâmi almak.
5) Gögsünü kibleden çevirmek.
6) Dünyaya âit bir seyden veya bir agridan dolayi aglamak "ah" demek. (Allah korkusundan dolayi aglamak namazi bozmaz.)
7) Öksürügü yok iken öksürmeye çalismak. (Elde olmayarak normal gelen öksürük namazi bozmaz.)
Namazda bir is yapmaya çalismak.
9) Bir seye üflemek.
10) Kur'an'i, manasi bozulacak sekilde yanlis okumak.
11) Ayeti mushaf'a bakarak (yüzünden) okumak.
12) Namazda abdesti bozulmak.
13) Teyemmüm eden kimsenin namazda suyu görmesi, mesh müddetinin namazda bitmesi.
14) Sabah namazini kilarken günesin dogmasi.
15) Namazda örtünmesi gereken yerlerin açilmasi ve bu açilmanin bir rükûn yapacak kadar süre devam etmesi.
16) Bayilmak.
serzeyrek
(şimdiye kadar 165 posta)
03.07.2008 11:51 (UTC)[alıntı yap]
ÜNİTE I: NAMAZ BİR İBADETTİR


1-Beş vakit namaz hangi mübarek gecede farz kılınmıştır.
Miraç Gecesi
2-“Namaz müminin miracıdır” sözü kime aittir.
Hz.Peygamber @
3-Hz.Peygamber (SAV)’in bildirdiğine göre dinin direği olan ibadet nedir.Namaz
4-Gözle görülmeyen manevi pisliklerden gusül,teyemmüm ve
abdest almak suretiyle temizlenmeye ne denir.
Hadesten taharet
6-Gözle görülen pisliklerden (namaz kılınacak yer,elbise) temizlenmeye ne denir.-Necasetten taharet
7-Müslümanların kıblesi neresidir.Kabe
8-Müslümanların kıblesi nerede bulunur.Mekke
9-Namazda ayakta durmaya ne denir.Kıyam
10-Namazda Kuran okumaya ne denir.Kıraat
11-Namazda elleri ,dizlere koyup sırtı yere paralel tutmak suretiyle yapılan eğilmeye ne denir.Rüku
12-Namazda elleri,dizleri,ayakları,burnu yere koymak suretiyle yapılan eğilmeye ne denir.Secde
13-Namazı vakti çıktıktan sonra kılmaya ne denir.Kaza
14-Kamet ne zaman getirilir.Namazın farzından önce
15-Namaza başlarken erkekler ellerini kulaklarına kadar götürürler. Bu zaman ne söylerler.Allahu ekber
16-Namazda iftitah tekbirinden sonra hangi duayı okuruz.
Sübhaneke
17-Namazın her rekatında okuduğumuz sure aşağıdakilerden hangisidir.Fatiha
18-“Sübhane rabbiyel azim” nerede söylenir.Rükuda
19-“Sübhane rabbiyel ala” nerede söylenir.Secdede
20-Vitir namazında okunan dua nedir Kunut duaları
21-“Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır.Euzü-Besmele
22-Ebrehenin ordusunun Ebabil kuşlarıyla helak edilmesinden bahseden sure hangisidir.Fil Suresi
23-Tevhid inancından bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir.
İhlas Suresi
24-Vitir namazı kaç rekattır ve ne zaman kılınır.
3 Rekat—Yatsıdan sonra
25-Farzından önce sünneti kılınamayan namaz aşağıdakilerden hangisidir.Akşam Namazı
26-Cuma namazı hangi vakitte kılınır.Öğle
27-Cuma namazı kılmanın hükmü nedir.Farzı Ayın
28-Teravih namazı hangi ayda kılınır.Ramazan
29-Teravih namazı kaç rekattır.20
30-Teravih namazı kılmanın hükmü nedir.Sünnet
31-Bayram namazı kılmanın hükmü nedir.Vacip
32-Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir.Farzı Kifaye
33-Ezan okuyan kimseye ne denir.Müezzin
34-Aşağıdakilerden hangisi minberi tanımlar.
İmamın hutbe okuduğu yer
35-Aşağıdakilerden hangisi mihrabı tanımlar.
İmamın namaz kıldırmak için durduğu yer
36-Günde toplam kaç vakit farz namaz kılınır.17
37-Farzı iki rekattır. Farzından önce hutbe okunur. Cemaatle kılınır. Sadece erkeklere farzdır. Bu sayılan özellikler hangi namazla ilgilidir.Cuma Namazı
38-Cuma ve bayram namazlarında hutbe okunan yere ne denir.
Minber
39-Namaz vakitlerini Müslümanlara bildirmek için yapılan çağrıya ne denir.Ezan
40-Namazın Arapça karşılığı olan kelime nedir.Salat
41-Ağza ve burna su vererek bütün vücudu kuru bir yer kalmaksızın yıkamaya ne denir.Gusül Abdesti
42-Teyemmüm abdesti ne ile yapılır.Toprakla
Su bulunmadığı zaman toprakla alınan abdeste ne denir.
Teyemmüm
43-"Namazda iken Tekbir alıp namaza başladıktan sonra okunan ilk dua aşağıdakilerden hangisidir?Subhaneke
44-Namaz kimlere farzdır?
Namaz, ergenlik çağına girmiş ve akıllı Müslümanlara farzdır.
45-Namazın insana kazandırdıkları nelerdir?
1-Namaz İnsanın duygu dünyasını geliştirir.
2-Namaz insanın davranışlarında bilinçli olmasını sağlar.
3-Namaz birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirir.
4-Namaz temizliğe alıştırır.
5-Namaz zamanı iyi kullanmayı öğretir.
46- Abdestin tanımını yaparak farzlarını yazınız?
Abdest; İbadet niyeti ile yüzü, kolları ve ayakları temiz su ile yıkamak ve başı da meshetmektir.
Abdestin farzları:
1-Yüzü (saç bitiminden çene altına ve yanlarda da kulak hizasına kadar) bir defa yıkamak.
2- Parmak uçlarından dirseklerde dahil olmak üzere elleri ve kolları bir defa yıkamak.
3- Başın dörtte birini bir defa meshetmek.
4- Ayakları topuklarla beraber bir defa yıkamak.
47-Abdestsiz olarak neler yapılamaz?
1-Hiçbir çeşit namaz kılamayız.
2-Tilavet secdesi yapamayız.
3- Kabe’yi tavaf edemeyiz.
48-Boy abdestinin(Gusül) tanımını yaparak, farzlarını yazınız?
Ağız ve burun dahil, bütün vücüdu yıkamak suretiyle alınan abdeste “Boy abdesti” denir.
1-Ağzımıza dolu dolu su vermek
2-Burna dolu dolu su vermek.
3-Bütün bedenimizi, hiç kuru yer kalmadan yıkamaktır.
49-Boy abdesti alması gereken bir kimseye yasak olan şeyler nelerdir
1-Namaz kılamaz
2-Kur’an okuyamaz ve Kur’an’a ve Kur’an ‘ın yazılı bulunduğu herhangi bir şeye dokunamaz.
3-Camiye giremez.
4-Tilavet secdesi yapamaz
5-Kabe’yi tavaf edemez
50-Teyemmümün tanımını yaparak, farzlarını yazınız?
Abdest alacak veya gusledecek kadar su bulamadığımız zaman veya çeşitli sebeplerden dolayı suyun kullanma imkanı bulamadığımız durumlarda toprak veya toprak cinsinden bir maddeyle abdest almaya “Teyemmüm abdesti” denir.
Teyemmümüm farzları:
1-Niyet etmek.
2-Elleri temiz bir torağa veya toprak cinsinden temiz bir maddeye sürüp önce yüzü meshetmek, sonra elleri temiz toprağa ikinci kez sürüp, ellerle birlikte dirseklere kadar kolları meshetmektir
51-Kurban kesmekten ve bayram namazı kılmaktan bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir.Kevser Suresi
52-Bir günde kaç rekat namaz kılınır?40
53-Kad kâmetis salâh”Namazş başladı nerde söylenir.Kametde
54-“Essalatü hayrun minen nevm”Namaz uykudan daha hayırlıdır cümlesi hangi ezanda okunur.Sabah ezanı
55-İlk ezanı okuyan kimdir.Bilal-i Habeşi
56-Yolcular 4 rekatlı farz namazı nasıl kılarlar.2rekat
serzeyrek
(şimdiye kadar 165 posta)
03.07.2008 11:52 (UTC)[alıntı yap]
NAMAZLAR
İKİ REKATLI NAMAZ: niyet (niyet ettim ya rabbi bugünkü ..... namazının ..... kılmaya yöneldim kıbleye ) + allahüekber 1.rekat: sübhaneke + euzü + besmele + fatiha + sure(kevser) +ruku (subhane rabbiyel azim) + secdeler (subhane rabbiyel ala) 2.rekat: besmele + fatiha + sure (ihlas) + ruku + secdeler oturuş: ettehıyyetü + salli + berik + rabbene + selam (esselemü aleyküm verahmetullah) ...
DÖRT REKATLI NAMAZ: niyet + tekbir 1.rekat: sübhaneke + euzü + besmele + fatiha + sure + ruku + secdeler 2. rekat: besmele + fatiha + sure + ruku + secdeler 1. oturuş: ettehıyyetü 3. rekat: besmele + fatiha + sure + ruku + secdeler 4. rekat: besmele + fatiha + sure + ruku + secdeler 2. oturuş: ettehıyyetü + salli + berik + rabbene ....
DÖRT REKATLI FARZ NAMAZ: niyet + tekbir 1. rekat : sübhaneke + euzü + besmele + fatiha + sure + ruku + secdeler 2. rekat : besmele + fatiha + sure + ruku + secdeler 1.oturuş: ettehıyyetü 3. rekat: besmele + fatiha + ruku + secdeler 4.rekat : besmele + fatiha + ruku + secdeler 2.oturuş: ettehıyyetü + salli + berik + rabbene + selam ....
ÜÇ REKATLI FARZ: niyet + tekbir 1.rekat: subhaneke + euzü + besmele + fatiha + sure + ruku + secdeler 2.rekat: besmele + fatiha + sure + ruku + secdeler 1.oturuş: ettehıyyetü
3.rekat: besmele + fatiha + ruku + secdeler 2.oturuş: ettehıyyetü + salli + berik + rabbene + selam ....
ÜÇ REKATLI VİTR: niyet (niyet ettim allah rızası için bu günkü vitr namazını kılmaya yöneldim kıbleye ) + tekbir 1.rekat: sübhaneke + euzü + besmele + fatiha + sure + ruku + secdeler 2.rekat: besmele + fatiha + sure + ruku + secdeler 1.oturuş: ettehıyyetü 3.rekat: besmele + fatiha + sure + tekbir (allahüekber) + allahümme inne neste + iyye keneabüdü + ruku + secdeler 2.oturuş: ettehıyyetü + salli + berik + rabbene + selam ...

EZAN VE KAMET
Allahü ekber Allahü ekber ( iki dafa )
Eşhedü elle ilehe illallah (iki defa )
Eşhedü enne muhammeder rasülallah ( iki defa )
Hayye alessaleh ( iki defa )
Hayye alel felah ( iki defa )
Gad gametissaletü gad gametissaleh (ezan okurken burası söylenmez)
Allahü ekber Allahü ekber
Le ilehe illallah ...
Allahümme en tesselemü vemin kesselemü teberak teye zelceleli vel ikram .
Ale rasüline salevet ... sübhanallahi velhamdü lillehi vele ilehe illallahü vallahü ekber . vele havle vele guvvete ille billehil aliyyil aziym ......... sübhanallah ....... elhamdülilleh ....... allahüekber ..... leilehe illallahü vahdehüle şeriykeleh . lehül mülkü velehül hamdü vehüve ale külli şey in gadiyr . veme erselneke ille rahmetellil alemiyn ... amin...
BEŞ VAKİT NAMAZ
SABAH: 4 rekattır. 2 sünnet 2 farz ...
ÖĞLE: 10 rekattır. 4 sünnet 4 farz 2 son sünnet ....
İKİNDİ: 8 rekattır. 4 sünnet 4 farz .....
AKŞAM: 5 rekattır. 3 farz 2 sünnet ......
YATSI: 13 rekattır. 4 sünnet 4 farz 2 son sünnet 3 vitr ......
CUMA NAMAZI : 10 rekattır . 4 sünnet 2 farz 4 son sünnet .....
(Tilavet secdesi duası:semi’ne ve eta’ne ğufraneke rabbene ve ileykel masıyr. )

Cevapla:

Nickin:

 Metin rengi:

 Metin büyüklüğü:
Tag leri kapatBütün konular: 42
Bütün postalar: 368
Bütün kullanıcılar: 29
Şu anda Online olan (kayıtlı) kullanıcılar: Hiçkimse crying smiley
 
Facebook
 
Reklam
 
Sezai Karakoç'tan...
 
Onlar sanıyorlar ki;
Biz sussak mesele kalmayacak
Halbuki biz sussak, tarih susmayacak..
Tarih sussa, hakikat susmayacak.
Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.
Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar.
Vicdan azabından kurtulsalar,
Tarihin azabından kurtulamayacaklar.
Tarihin azabından kurtulsalar,
Tanrı'nın gazabından kurtulamayacaklar."
Necip Fazıl Kısakürek'ten...
 
Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.
Necip Fazıl Kısakürek'ten...
 
Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın!
Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!
Eski çınar şimdi noel ağacı;
Dallarda iğreti yaprak utansın!
Ustada kalırsa bu öksüz yapı,
Onu sürdürmeyen çırak utansın!
Ölümden ilerde varış dediğin,
Geride ne varsa bırak utansın!
Ey binbir tanede solmayan tek renk;
Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın!
Mehmet Akif Ersoy'dan...
 
Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.
Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle.
İmânı olan kimse gebermez bu ölümle:
 
Bugün 16 ziyaretçi (43 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
La ilahe illallah...